Westlaren gaat op de schop. Een groot deel van de riolering en wegen wordt vervangen. Dat geeft ook de kans om, samen met u, de openbare ruimte van de wijk opnieuw in te richten. Denkt u mee?

Waarom dit project?

In Westlaren zijn de meeste woningen en de infrastructuur vooral in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw gebouwd. De meeste infrastructuur is daarmee zo oud dat ze moet worden vervangen. Daarom zijn we gestart met het project: “Westlaren klaar voor de toekomst”, waarbij in ieder geval de riolering in uw wijk vervangen wordt. Maar, het doel is breder dan dat, namelijk: om de openbare ruimte van Westlaren weer toekomstbestendig te maken. Het projectresultaat is een veilige, klimaat robuuste en goed te onderhouden openbare ruimte in Westlaren, die qua inrichting voldoet aan de wensen van de inwoners en andere belanghebbenden in de wijk.

Corona

Corona heeft een grote impact op de gehele samenleving. Binnen het project merken we dit vooral op twee punten. In de eerste plaats was het de bedoeling om elkaar ook fysiek te ontmoeten, door bijvoorbeeld samen door de wijk te lopen en informatieavonden te houden. De voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat we corona verder verspreiden laten dit nu nog steeds niet toe. Daarom zijn we genoodzaakt om de digitale communicatie verder op te pakken en vooralsnog geen fysieke ontmoeting te organiseren. Corona heeft daarnaast ook financieel een grote impact op de samenleving en we weten nog (steeds) niet precies welke financiële impact corona heeft op dit project.

De fases

1. Inventarisatie

Inventarisatie

U kunt niet meer reageren op deze fase. Alle reacties zijn nog wel zichtbaar. U kunt een PDF downloaden met meer uitleg over het ontwerp.

2. Schetsontwerp

Schetsontwerp

U kunt niet meer reageren op deze fase. Alle reacties zijn nog wel zichtbaar. U kunt een PDF downloaden met meer uitleg over het ontwerp.

3. Schetsontwerp Plus

Schetsontwerp Plus

U kunt niet meer reageren op deze fase. Alle reacties zijn nog wel zichtbaar. U kunt een PDF downloaden met meer uitleg over het ontwerp.

4. Voorlopig ontwerp

Voorlopig ontwerp

U kunt niet meer reageren op deze fase. Alle reacties zijn nog wel zichtbaar. U kunt een PDF downloaden met meer uitleg over het ontwerp.

5. Definitief Ontwerp

U kunt niet meer reageren op deze fase. Alle reacties zijn nog wel zichtbaar. U kunt een PDF downloaden met meer uitleg over het ontwerp.