Proclaimer

Gemeente Tynaarlo noch LAOS Landschapsarchitecten B.V. is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website, zoals opmerkingen bij vlaggen of op bijdragen van anderen. LAOS Landschapsarchitecten B.V. is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar website te verwijderen indien zij de grenzen van het betamelijke overschrijden. LAOS Landschapsarchitecten B.V. distantieert zich op voorhand van de inhoud deze berichten.